Pharma Marine utvikler og produserer omega 3 produkter og leverer til hele verden. Pharma Marine har moderne produksjon hvor hele produksjonsprosessen blir utført i det samme bygget. Innovasjon med hensyn bærekraft og respekt for naturen har fulgt Pharma Marine i generasjoner og både verdikjeden og sluttproduktet tilknyttet marin virksomhet har blitt utviklet i årenes løp.