Akva group Software AS

Akva group Software AS – unike programverktøy for oppdrettsbransjen.

https://www.akvagroup.com/programvare

Akva group Software leverer softwareløsninger for oppdrettsbransjen (AKVAconnect, Fishtalk Control, Fishtalk Equipment, AKVA Observe, Feeding Insight, Photofish) med integrerte løsninger for produksjonskontroll og kontroll av miljøbetingelser. Dette bidrar (sammen med AKVA group’s tekniske løsninger for land- og merdbasert oppdrett) til god fiskekvalitet og økt lønnsomhet for oppdrettere og sjømatprodusenter.

Akva group Software har sitt hovedkontor i Trondheim.

Akva group Software benytter NAV til finans, salg, kjøp og servicekontrakter.