Software og webapplikasjoner

I Blue Software utvikler vi moderne applikasjoner, både for desktop, web og mobil.

Våre applikasjoner kan utvikles som frittstående produkter, eller integrasjoner mot deres eksisterende systemer.

Vi leverer produkter med høyt fokus på kvalitet, sikkerhet og effektivitet for våre brukere, ved hjelp av moderne verktøy som:

  • React og React Native
  • Vue og Vue Native
  • Xamarin og Xamarin Forms
  • .NET Core og ASP.NET Core
  • Electron