Utvidet import av lønn

Import av lønnstransaksjoner for Huldt & Lillevik Lønn – Visma ved hjelp av en fil er en norsk funksjonalitet i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Blue Software AS har utvidet denne funksjonen med å håndtere bruk av bankkonti, tilordning av dimensjoner og muligheten for å benytte en felles beskrivelse i finanskladd.

Kjøp denne appen