Blue Lønnsdataimport

Utgivelsesnotater

Version 1.0.0.0 – 23.05.2022

  • Blue Lønnsdataimport (Blue Payroll Import Data) lansert.