Blue Lønnsdataimport App

Brukermanual

Generell informasjon

Blue Lønnsdataimport er en norsk app som hjelper deg med å konvertere finanskontoer til bankkontoer, samordne lønnsdimensjoner med globale dimensjoner og lage en felles lønnsbeskrivelse under lønnstransaksjonsimporten.

Blue Lønnsdataimport utvider Import av lønnstransaksjoner ved hjelp av en fil som er en norsk funksjonalitet i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Hvordan installerer du appen

On cloud

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 Business Central i skyen, kan du finne og installere Blue Lønnsdataimport fra App Source Marketplace.

I Business Central søk skriver du «Markedsplass for utvidelser». Dette åpner markedsplassen fra Microsoft App Source. Du kan finne Blue Lønnsdataimport-appen der og installere den i Business Central. Ta kontakt med oss gjennom forespørselsskjemaet Kjøp en lisens for å få en lisensnøkkel.

On-Premise

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 Business Central Om-Premises, vil du rekvirere en app-fil. Denne filen må publiseres av Microsoft Dynamics 365 partneren din til Dynamics 365 Business Central.

Blue Software-teamet er tilgjengelig for å hjelpe deg i tilfelle du trenger hjelp under installasjonen av denne appen.

Tillatelser

Hvis du bruker en brukerkonto uten SUPER-tillatelsessett, må du legge til Blue Lønnsdataimport-tillatelsessettet. Dette kan gjøres fra brukerlisten. Sørg for at alle brukere som skal bruke appen har riktig tillatelsessett.

Assistert oppsett – oppsett av lønnsdataimport

Etter at appen er installert, kan du bruke Assistert oppsett for Blue Lønnsdataimport:

Dette er den enkleste måten å sette opp Blue Lønnsdataimport. Alternativt kan du sette opp all informasjon fra finansoppsett som er beskrevet i neste kapittel.

Finansoppsett

Søk etter finansoppsett der du kan definere tilleggsparametere for import av lønnstransaksjoner:

Vi anbefaler å bruke en egen kladd for lønnsimport, dette kan du gjøre ved å spesifisere:

  • Finanskladdmalnavn for lønn – finanskladdmal som lønnstransaksjoner importeres til
  • Finanskladdnavn for lønn – finanskladd som lønnstransaksjoner importeres til

Hvis du vil at lønnsimporten skal bruke bankkonti i stedet for finanskonti, merk av:

  • Bruk bankkonti

Konvertering av finanskonti til bankkonti vil bare skje hvis finanskontoen er tilordnet en bankkonto. Hvis du ikke er sikker på at du bruker bankkonti, kan du søke etter bankkonti. Se etter Bokføringsgruppe – bank på bankkontoen hvor du vil finne den tilhørende finanskontoen:

Hvis lønnsfilen for eksempel inneholder finanskonto 3700 og du bruker Bruk bankkonti, vil finanskontoen automatisk konverteres til bankkontoen VB-DRIFT på lønnskladdlinjen.

Hvis du ønsker en felles beskrivelse for lønnsimporten din som kopieres til lønnskladdlinjene, vennligst definer:

  • Lønnskodebeskrivelse

Du kan bruke variabler til å bygge din egen lønnsbeskrivelse som er basert på bokføringsdatoen som importeres fra lønnsfilen:

  • Dag – %1
  • Uke – %2
  • Måned – %3
  • Månedsnavn – %4
  • År – %5

For eksempel, hvis lønnsfilen din inneholder en dato som 18.05.2022, vil Lønn %1 %4 %5 bli oversatt til Lønn 18. mai 2022.

Lønnsdimensjoner

Business Central håndterer de to første dimensjonene i lønnsimporten som kan kopieres til lønnskladdlinjene som globale dimensjonskoder. Dette vil fungere bra når lønnsdimensjonene fra lønnssystemet er lik de globale dimensjonene dine i Business Central.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan du tilordne lønnsdimensjonene til dine globale dimensjonskoder ved å bruke Lønnsdimensjoner som vist i eksemplet nedenfor:

Hvordan bruker du appen

Importer lønnsfil

Du importerer lønnsfilen din som vanlig, fra en finanskladd ved å bruke handlingen Importer lønnsfil:

Vær oppmerksom på å bruke finanskladden du har definert i finansoppsett, ellers vil du motta en feilmelding.

Kjøp lisens

Vennligst ta kontakt med oss hvis du er interessert i detaljert prisinformasjon.

Du kan be om en ny lisens ved å søke etter Blue Base Oppsett og velg Relatert -> Kjøp lisens, før din gratis prøvelisens utløper.

Dette vil åpne et forespørselsskjema du må fylle ut og sende til oss.

Du vil motta en gyldig lisensnøkkel innen 3 virkedager.

Viktig: Du trenger en egen lisensnøkkel for hvert selskap som skal bruke denne appen.

Hvordan registrere en ny lisens

Søk etter Blue Base Setup.

Plasser den nye lisensnøkkelen i lisensnøkkelfeltet Blue Lønnsdataimport.

Hvordan sjekke lisensen

Søk etter Blue Base Setup for å sjekke om du har en gyldig lisens. Velg Handlinger -> Sjekk lisens.

Mer informasjon om Blue Software Apps

Du finner mer informasjon om Blue Software Apps på https://www.bluesoftware.no/produkter/dynamics-365-business-central-apps/ eller fra Blue Base Setup ved å velge Les mer.

Nye app versjoner

Hvis du har en installasjon On-Premises må Microsoft Dynamics 365 partneren oppheve publiseringen av gjeldende versjon og publisere den nye versjonen for deg.

Kundene som bruker skyversjon, vil bli oppgradert automatisk når en ny versjon blir tilgjengelig.

Avinstaller appen

Det er mulig å avinstallere og avpublisere appen når som helst. Du kan utføre disse handlingene fra Administrasjon av utvidelse.

Hvis du bestemmer deg for å installere appen på nytt senere, vil alle innstillinger og konfigurasjoner gjenopprettes slik de var tidligere. Hvis du bestemmer deg for å fjerne utvidelsesdataene under avinstallering, vil alle data relatert til denne appen bli fjernet og den kan ikke gjenopprettes senere.