Blue Lønnsdataimport

Blue Lønnsdataimport er en norsk app som hjelper deg med å konvertere finanskontoer til bankkontoer, importere og samordne lønnsdimensjoner med globale og snarveisdimensjoner og lage en felles lønnsbeskrivelse under lønnstransaksjonsimporten.

Blue Lønnsdataimport utvider Import av lønnstransaksjoner ved hjelp av en fil som er en norsk funksjonalitet i Microsoft Dynamics 365 Business Central.