Denne informasjonen er viktig for deg som benytter Continia apps som:

  • Document Capture
  • Document Output
  • Payment Management
  • etc.

Mer informasjon finner du på Continia sin pris-side eller du tar en ekstra gjennomgang av de nye prisdokumentene.

On-Premises priser:

For “Purchase License” blir satsen justert fra 16 % til 18 % (i samsvar med Microsoft Enhancement Plan). For “Subscription Licensing” (6 måneder på forhånd) blir prisendringen relevant ved neste fornyelse av abonnementet.

Online on AppSource priser:

Alle Continia-apper på Microsoft AppSource vil bli underlagt en generell prisjustering. Denne justeringen inkluderer prisøkninger og prisreduksjoner. Det siste gjelder spesielt for Expense Management-kunder med et høyt volum av Expense Users og Document Output-kunder med et høyt transaksjons-nivå. Det gis rabatt når det benyttes flere funksjons-moduler  (Feature Modules, eksempel for “Document Capture” i EUR):