Norske banker skifter ut Telepay mot ISO 20022:

  • DNB: 31. mars 2024
  • Nordea: 30. juni 2024
  • SpareBank 1: 1. oktober 2024

 

Hva er Telepay?

Telepay er et proprietær standard filformat for overføring av betalingsopplysninger som benyttes for nasjonale og internasjonale betalinger.

Hva er ISO 20022?

ISO 20022 (også kjent som SEPA (Single Euro Payments Area)) er en internasjonal meldings-standard for finansielle filbaserte meldinger. Banknæringen besluttet at  ISO 20022 skulle tas i bruk i Norge både for nasjonale og internasjonale betalinger uansett valuta, innen 2016 (!).

Hva betyr dette for oss som benytter Microsoft Dynamics 365 Business Central (365 BC)?

Endringene som nevnt ovenfor betyr at funksjoner for “Remittering” (utgående betalinger) og import av innkommende betalinger ikke lenger kan benyttes fra de angitte datoer, avhengig av hvilken bank du benytter.

Betalingsfiler må leveres i en såkalt ISO 20022 – XML. Dette krever noen oppsett i 365 BC.

Vi anbefaler at dere vurderer appen Continia Payment Management (som ble presentert på siste Blue Software Day) – Glem opplasting og nedlasting av filer og bruk direkte integrasjon med banken direkte fra 365 BC. Continia Payment Management støtter betalinger, innbetalinger og bankavstemming. og mm.

Vil du vite mer: Continia Payment Management webinar: Registration (gotowebinar.com)