Fra 1. januar 2023 vil Continia endre lisensprisene for sine produkter for både Business Central On-Premises og Business Central Cloud.

I tillegg introduserer Continia nye tilleggsmoduler.

Følgende artikkelen beskriver de planlagte endringene: Klikk her