Følgende produkter blir ute av Microsoft støtte etter disse datoene.

  • Business Central 2021 Release Wave 1 (BC180) – 10 Oktober 2022.
  • NAV 2018 – 10 Januar 2023
  • Business Central Spring 2019 (BC140) – 10 Oktober 2023

Fra og med Business Central versjon 15 begynte Microsoft å ha en 18-måneders livssyklus. Dette betyr at en ny versjon støttes i 18 måneder etter den er released. Nye hovedversjoner lanseres hver 6. måned og mindre versjoner hver måned. Derfor er det viktig å holde Business Central oppdatert. En mulighet er å velge en skyløsning som sørger for at 365 Business er automatisk oppdatert til enhver tid. Ønsker du mer informasjon vennligst ta kontakt (sales@bluesoftware.no)