Microsoft øker gebyret for lisensfornyelser  (for NAV, 365 Business Central) fra 16 % til 17 %.

Denne økningen gjelder fra 1. oktober 2022.

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med sales@bluesoftware.no