Fra 01.01.2020 skal regnskapsdata kunne rapporteres til skattemyndighetene via et elektronisk standardformat. Standardformatet SAF-T (Standard Audit File- Tax) baserer seg på bedriftens egen kontoplan og MVA-koder og vil forenkle arbeidet med å oversende regnskapsmateriale.

Å legge til rette for SAF- T vil i utgangspunktet være påkrevd for alle norske selskaper som har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig (som for eks. ved bruk av et ERP system).

SAF-T integrasjonen er tilgjengelig i siste versjon av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidligere NAV, Navision).

Microsoft jobber med en løsning til NAV 2017, 2018, Business Central Fall 18′ og Business Central Spring 19′. NAV 2015 er fortsatt under avklaring.

Vi vil informere dere som våre kunder når SAF-T er klar for den versjon av NAV/365BC dere kjører på.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: support@bluesoftware.no.