Fra 1.1.2020 vil det ikke lenger være mulig å sende elektroniske fakturaer/kreditnotaer via EHF 2.0.

EHF (Elektronisk handelsformat) er et format for utveksling av elektroniske fakturaer og kreditnotaer i mellom leverandør og kunde.

Handelsformatet kalt EHF 2.0 (som er en versjon som er tilpasset det norske marked) blir nå avløst av EHF 3.0 (også kalt PEPPOL BIS3) som er et format som er gjeldende i hele EU.

PEPPOL BIS 3.0 er tilgjengelig i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Om du benytter EHF i en eldre versjon (NAV, Navision), vennligst ta kontakt.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: support@bluesoftware.no.