Blue Software lanserer “Utvidet import av lønn” appen. Denne er en ny app til Microsoft Dynamics 365 Business Central. Import av lønnstransaksjoner for Huldt & Lillevik Lønn – Visma ved hjelp av en fil er en norsk funksjonalitet i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Blue Software AS har utvidet denne funksjonen med å håndtere bruk av bankkonti, tilordning av dimensjoner og muligheten for å benytte en felles beskrivelse i finanskladd.

Mer informasjon kan du finne her.