I dag har Blue Software publisert sin første app i Microsoft AppSource marketplace. Hent dine kunder-, leverandør- og kontaktaddresse direkte fra Brønnøysundregisteret rett inn Dynamics 365 Business Central. Mer informasjon kan du finne her.

Be om en gratis prøveperiode her!

https://www.bluesoftware.no/wp-content/uploads/2019/03/MicrosoftAppSource.png